Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

KRKH sine nettsider er under oppgradering.

Kontaktinformasjon

Telefon:
Leder: 48 09 94 55
Opr. leder: 48 09 94 53
Adm. leder: 48 09 94 54

Epost:
rekruttering@krkh.info
kristiansand@varkh.no